Skip navigation

Próbavizsga

1. Feladat

Kérdés

Verselés szempontjából melyik költemény volt Kormos István „Mese Vackorról…” című meseregényének a mintája?

Válaszok

a. Móricz Zsigmond: Iciripiciri

b. Móra Ferenc: A cinege cipője

c. Petőfi Sándor: Arany Lacinak

d. Zelk Zoltán: A három nyúl

Visszajelzés

2. Feladat

Vajon melyik állat mondja?

Galamb, Cinege, Tengelice, Rigó

„Cipity Lőrinc, cipity Lőrinc….” - 

„Guguj vagy, guguj vagy!” - 

„Kincs, kincs: nincs, nincs!” - 

„Cipó, dió, de jó!” -

Enable JavaScript

3. Feladat

Kérdés

„Amikor a szekér elkészül, a mesét tovább folytatom…” Milyen mesei műfajt sejtet az előbbi záró mondat?

Válaszok

a. Formulamese

b. Bolondmese

c. Tréfás eredetmagyarázó mese

d. Csalimese

Visszajelzés

4. Feladat

Milyen emberi jellemgyengeséget figuráznak ki az alábbi mesék?

1. tolakodó kíváncsiság, 2. babonás hiszékenység, 3. hirtelen felindulás , perlekedés 4. hóbortos képzelgés

A három kívánság -  

Az állatok nyelvén tudó juhász -  

Pityi Palkó -  

A három tolvaj meg az ásítozó asszony -  

Enable JavaScript

5. Feladat

Kérdés

A gyermeki gondolkodás milyen Piaget által leírt sajátossága figyelhető meg Weöres Sándor Száncsengő című versében: „Földobban két nagy ló, / kop-kop-kop, nyolc patkó, / Nyolc patkó, kop-kop-kop, / Csönd-zsákból hangot lop.”?

Válaszok

a. gyermeki realizmus

b. allegória

c. artificializmus

d. mágikus gondolkodás

Visszajelzés

6. Feladat

Kérdés

Az alábbi könyvtípusok közül melyik nem tekinthető játék- vagy képeskönyvnek?

Válaszok

a. párnakönyv,

b. leporello,

c. lapozó,

d. zsebkönyv

Visszajelzés

7. Feladat

Kérdés

Az óvópedagógus egy gesztenyefalevelet helyez ki a csoportszoba asztalára. A gyerekek érdeklődését látva a tárgyról beszélget velük, majd elmondja Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél című versét. Ez a foglalkozásszervezési mód:

Válaszok

a. spontán kezdeményezés

b. direkt kezdeményezés

c. indirekt kezdeményezés

d. egyik sem

Visszajelzés

8. Feladat

Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?

Kérdés 1

A mindentudó mesemondó semleges, nyugodt, objektív hangon mondja a mesét, mindegyik szereplőtől egyenlő távolságot tart.

Kérdés 2

A meséket minden részletükre kiterjedően szó szerint mondjuk, az óvodai mesemondás során rögtönzésnek nincs helye.

Kérdés 3

A mesekezdő és mesezáró formulákban sokszor maga a mesélő is megjelenik.

Kérdés 4

Az irodalmi foglalkozás után ne kezdeményezzünk más óvodai tevékenységet.

9. Feladat

A spontán mondókázás kötődhet az óvodai élet mindennapi rutinjához is. Társítsa kreatív módon az alábbi mondókákat egy-egy jellegzetes óvodai szituációhoz!

1. Cipőhúzás, 2. Vigasztalás, 3. Ébresztgető, 4. Öltözésvetkőzés

Itt a patkó,
itt a szögek,
durr, durr, durr.

Válasz:

Az én térdem kalácsa,
olyan, mint a pogácsa,
ha a rózsám meglátja,
fáj a szíve utána.

Válasz:

Áspis, kerekes,
Úti füves, leveles,
Bíbola, bíbola,
Pacs, pacs, pacs.

Válasz:

Kis cica, kelj fel,
Itt a finom tejfel.

Válasz:3

Enable JavaScript

10. Feladat

Kérdés

Milyen népköltészeti műfajhoz tartozik az alábbi mondóka?

Vajon hol van az a tehén,
ki megitta azt a vizet,
ki elnyelte azt a puskást,
ki meglőtte azt a farkast,
ki megette azt a kecskét,
kit apám vett a vásáron,
fél pénzen, fél garason?
Fejjed, anyám, fejjed.

Válaszok

a. Kiolvasó mondóka

b. Felelgető mondóka

c. Halmozó mese

d. Találós kérdés

Visszajelzés

11. Feladat

Az alábbi fogalmakat párosítsa a meghatározásukkal!

mimetizálás,  artificializmus, elaboráció, intencionalizmus

Minden történésnek, jelenségnek az
oka annak céljában keresendő - 

A nem tudatos érzelmi feszültségek
egészséges és eredményes feldolgozása. - 

Gyermeki elgondolás, mely szerint
a természet valamennyi jelensége
tudatos cselekvés vagy munka terméke -  

Mesei karakterek, motívumok,
helyzetek némajátékkal való megjelenítése - 

Enable JavaScript

12. Feladat

Kérdés

„Volt egy dongó meg egy légy, tovább is van, mondjam még?” Milyen mesei műfajra emlékeztet Tamkó Sirató Károly „Mondjam még?” című verse?

Válaszok

a. Halmozó mese

b. Csalimese

c. Láncmese

d. Hazugságmese

Visszajelzés

13. Feladat

Az Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak című kötet alapján rendezze mesei csoportokba az alábbi meséket!

1. Állathangutánzó mese, 2. Hazugságmese, 3. Csúfoló, 4. Csalimese

A békák és a gólya -  

A sovány ember kövér malaca - 

A kis bunda - 

A megszámlálhatatlan sok juh - 

Enable JavaScript

14. Feladat

Kérdés

A mese típusát tekintve melyik történetet tekinthetjük kakukktojásnak?

Válaszok

a. Akárki (Benedek Elek)

b. A három kívánság (Illyés Gyula)

c. Egyszer volt Budán kutyavásár (Jókai Mór)

d. Ludas Matyi (Illyés Gyula)

Visszajelzés

15. Feladat

Ismert gyermekversekből való refréneket idézünk. Társítsa őket a címükkel!

1. Nemes Nagy Ágnes : Pemete, 2. Weöres Sándor : Haragosi, 3. Weöres Sándor : Regélő, 4. Weöres Sándor : Pletykázó asszonyok

„Róka, rege, róka…” -  

„Din-don-diri-dongó…” -  

„Kukorica-derce…” -  

„Letye-petye-lepetye…” -  

Enable JavaScript

16. Feladat

Kérdés

Egy közkedvelt óvodai formulamese szereplőgárdáját idézzük fel megjelenésük sorrendjében: nyuszi, csacsi, bárányka, őzike. Melyik meséről van szó az alábbiak közül?

Válaszok

a. A vityilló

b. Visszajött a répa

c. A nyulacska harangocskája

d. Az alma

Visszajelzés

17. Feladat

Kérdés

Egy mesemondótól idézünk: „Ahogy mentem, mendegéltem, elmentem Pelegre, ott láttam jászolhoz kötözve a sok mesét, abból választottam ezt a legszebbiket. Hol volt, hol nem volt, még az Óperencián is túlnan volt, az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász.” Vajon milyen szerepe lehet ennek a részletnek az adott helyzetben? 

Válaszok

a. Akkor hangzott el, amikor a mesélő már unta a mesélést, és a hallgatókat „húzni”, bosszantani akarta.

b. Ez egy mesekezdő formula, akkor mondta a mesélő, amikor belefogott a meséjébe.

c. Ez egy hazugságmese, a mesélő egyúttal a mese főszereplője.

d. Ezek egy híres varázsmese kezdő sorai. 

Visszajelzés

18. Feladat

Népies mesei szóalkotásokat, hangulatfestő szavakat idézünk. Találja ki, mi a jelentésük!

hebehurgya, kényes, apró termetű, ördöngös

bakarasznyi - 

kolontos - 

garabonciás - 

pirimókos -

Enable JavaScript

19. Feladat

Kérdés

Az alábbiak közül melyik szövegtípus nem alkalmas arra, hogy az óvodába szemléltessük, dramatizáljuk, bábozzuk? 

Válaszok

a. A félelmet keltő elemeket tartalmazó varázsmesék

b. A rövid cselekménymagot tartalmazó verses és mondókamesék

c. A groteszk, nonszensz versek, történetek

d. Az állathangutánzó történetek

Visszajelzés