Skip navigation

Záróvizsga "A" típus

1. Feladat

Rendezze az alábbi versrészleteket ritmikai sajátosságuk szerint!

1. ütemhangsúlyos, 2. szimultán

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.
(Móra Ferenc: A cinege cipője)

Válasz:

Paripám csodaszép pejkó,
ide lép, oda lép, hejhó!
Hegyen át, vizen át vágtat,
nem adom, ha ígérsz százat
(Weöres Sándor: Paripám, csodaszép…)

Válasz:

Egy, kettő, három, négy,
kis őzike, hová mégy?
- Elég hogyha tudom én:
tavasz elé futok én!
(Zelk Zoltán: Tavaszi dal)

Válasz:

Takaród hadd igazítsam,
Puha párnád kisimítsam,
Legyen álmod kerek erdő,
Madaras rét, bokor-ernyő.
(Weöres Sándor: Legyen álmod…)

Válasz:

Enable JavaScript

2. Feladat

Melyik állat mondja (az Icinke-picinke állathangutánzó meséi alapján)?

fürj, vadgalamb, cinege, sárgarigó

„Pitypalatty, pitypalatty” -

„Kata, süss kukut!”  -

„Kicsit ér, kicsit ér!” -

„Kell-e dió, fiú?” - 

Enable JavaScript

3. Feladat

Mely művekben találhatók az alábbi képtelenségek, „badarságok”?

1. Mészöly Miklós : Tréfás mese, 2. Weöres Sándor : Egyszer volt egy ládika …., 3. Fecske Csaba : A bajusz, 4. Móra Ferenc : Volt nekem

Felszántott Tisza -  

Kerítetlen kerítés, a kerek tó sarka -  

A faluba nem férő szőrzet -  

Almafán termő dinnye -  

Enable JavaScript

4. Feladat

Kérdés

A mese típusát tekintve melyik történetet tekinthetjük kakukktojásnak?

Válaszok

a. A róka és a gólya

b. A mezei és a falusi egér

c. Brekeke és Zsákrágó úrfiak utazása

d. A kakaska és a jércike

Visszajelzés

5. Feladat

Kérdés

A gyermeki gondolkodás milyen Piaget által leírt sajátossága figyelhető meg az alábbi költői képben: „Hogyha egyet rikkantok, / kinyílnak a pitypangok…” (Füzesi Magda: A tavasz dala)

Válaszok

a. intencionalizmus

b. mágikus gondolkodás

c. gyermeki realizmus

d. egocentrizmus

Visszajelzés

6. Feladat

Kérdés

Mit jelent a „duplafedelű” kifejezés a gyerekkönyvek szakembere számára?

Válaszok

a. A tartós használatot és nagyobb igénybe vételt figyelembe vevő erősebb borítású gyerekkönyv

b. A gyermek és felnőtt olvasót egyaránt megcélzó irodalmi műveket.

c. Sajátosan elrendezett szövegvilágú gyerekkönyv, amelynek az elő- és a hátlapja is címlapként funkcionál.

d. Kreatív könyvtípus, amely játékelemet és szépirodalmi szöveget egyenlő arányban tartalmaz.

Visszajelzés

7. Feladat

Az alábbi fogalmakat párosítsa a meghatározásukkal!

Párnakönyv, Laporello, Lapozó, Tárgyképeskönyv

Hosszabbik oldaluknál összekötött, időnként
sajátos formára stancolt, fóliázott képeskönyvek. - 

Keménykötésű képes játékkönyv, amelynél
kartonlemezek rövidebbik oldaluk mentén
vannak összefogva, így a lapok horizontálisan
következnek egymás után. - 

Lemosható, viszkóz anyagból készült játék könyv. - 

A gyerekek „Mi ez?” korszakában kedvelt könyvforma. - 

Enable JavaScript

8. Feladat

Kérdés

Egy kiscsoportosoknak szóló éves tananyag-tervezetben milyen irodalmi forma legyen többségben?

Válaszok

a. Prózai mese

b. Vers

c. Gyerektörténet

d. Meseregény

Visszajelzés

9. Feladat

Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?

Kérdés 1

Az irodalmi foglalkozás során soha ne magyarázzunk, a mesék hangulatához hozzátartozik a titokzatosság, ne kössük meg a gyermeki képzeletet.

Kérdés 2

A bemutatás végén a történetet ne elemezzük, ne kezdeményezzünk moralizáló beszélgetést. 

Kérdés 3

A mesemondás során lehetőleg kerüljük a gesztikulációt.

Kérdés 4

A meséknek – mivel prózai alkotások – nincs ritmusuk, zenei karakterük: ezt az előadásunk során is vegyük figyelembe.

10. Feladat

A spontán mondókázás kötődhet az óvodai élet mindennapi rutinjához is. Társítsa az alábbi mondókákat egy-egy jellegzetes óvodai szituációhoz!

1. Fésülködés, 2. Öltözés, 3. Békítés, 4. Közlekedés, séta

Csóré-bóré, vaskondé,
Künn a popód, takard bé!

Válasz:

Hegy hátán gólyafészek,
minden ember látja,
csak egy ember nem látja,
az is kukucskálja.

Válasz:

Siess, siess, Laboda,
lábad ide, amoda.

Válasz:

Erre kakas, erre tyúk,
Erre van a gyalogút!
Taréja, karéja,
Ugorj a fazékba!
Zsupsz!

Válasz:

Enable JavaScript

11. Feladat

Az alábbi fogalmakat párosítsa a meghatározásukkal!

fabula, folklorizmus , folklorizáció, formulamese 

Műköltészeti alkotások közismertté válása
és népköltészetként való elterjedése. - 

Versszerűen zárt felépítésű, mesei
sztereotípiák ismétlődésén alapuló történet. - 

Tanító célzatú, erkölcsi igazságot
tartalmazó rövid, egyszerű jellemeket
felvonultató epikus történet. -

Az a folyamat, amely során a folklór
egyes termékeit, helyeit, formáit, stb.
a hivatásos művészetekbe emelik és
ott valamilyen formában felhasználják. - 

Enable JavaScript

12. Feladat

Ki mondta az alábbi idézeteket?

1. Janikovszky Éva, 2. Kányádi Sándor, 3.  Németh László

„Az elméleti viták tanúsága szerint nincs külön
gyermek- és felnőttirodalom: irodalom van.” -  

„A rossz könyveknek és a kiadóknak a hazugsága,
hogy a gyermekek és nagy költők közé egy
gyermekirodalmat kell tolni, amely a művészethez
akar kalauzolni, de valójában örökre elkalauzol tőle.” -  

„A gyerekeknek minden javakból a legjobbat
szoktuk juttatni - a versekből, az irodalomból
is azt kellene.” -  

Enable JavaScript

13. Feladat

Az Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak című kötet alapján rendezze mesei csoportokba az alábbi meséket!

1. Falusi anekdota, 2. Tréfás eredetmagyarázó mese, 3. Csúfoló, 4. Csalimese

A három selyp lány - 

Tülökvár -

Kutya szeretne lenni -  

Kutya-macska barátság -  

Enable JavaScript

14. Feladat

Kérdés

Mi teszi hasonlóvá egymáshoz az alábbi meséket: Ki a legerősebb?; Micsoda madár ez?; Az öreg halász és a nagyravágyó felesége?

Válaszok

a. Mindhárom vége az anderseni hagyományt követi: melankolikus, szomorú.

b. Mindhárom példázat, ismétlődésre épülő szerkezettel.

c. Ezek eredetileg orosz népmesék, mindhármat feldolgozta Vlagyimir Szutyejev.

d. Mindháromban fontos szerepet játszik a helyzetkomikum.

Visszajelzés

15. Feladat

Mely mesékben találhatók az alábbi versbetétek?

1. Az aranyos - tarajos kiskakas, 2. Vajaspánkó, 3. A farkastanya, 4.  A békakirály

Visz a róka, jaj nekem, 
hét határra fut velem.
Hegyen át, réten át, 
erdőn, völgyön éren át!
Rigó, kandúr! Segítsetek!

Válasz:

Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Mért féljek nyúl tőled?
Megszököm előled!

Válasz:

„Kis királylány, nyiss ajtót
Én vagyok itt, nem hallod?"

Válasz:

Nyúlok a hamuba,
meglőnek puskával.
Szaladok dézsához,
megvágnak ollóval.

Válasz:

Enable JavaScript

16. Feladat

Kérdés

Egy közkedvelt óvodai formulamese szereplőgárdáját idézzük fel megjelenésük sorrendjében: hangya, pillangó, egérke, veréb, nyúl, róka. Melyik meséről van szó az alábbiak közül?

Válaszok

a. A répa

b. Jakab meg az apja

c. A gomba alatt

d. A vityilló

Visszajelzés

17. Feladat

Népmesékből vett tájszavakat idézünk. Próbálja meg kitalálni a jelentésüket.

pendely, Viganó, Lajbi, Lazsnak

Lepedő, párnatakaró, szénaruha - 

Házi vászonból készült ruhadarab. -

Mellény, rendszerint második réteg az
öltözködésben a testen viselt ing fölött. - 

Egybeszabott női ruha. -

Enable JavaScript

18. Feladat

A bennük található párbeszéd-részlet alapján ismerje fel a meséket, és párosítsa őket!

1. Arany László: A farkastanya, 2. Benedek Elek : A , 3. Arany László: A szomorú királykisasszony, 4. Arany László: A kakaska és a jércike

„Felelj nekem, édes lányom: hogy szeretsz engem?”
„Mint a galamb a tiszta búzát - mondta a leány.”

Válasz:

„Hova mégy, tojás koma?”
„Megyek világgá.”
„Én is megyek, menjünk együtt.”

Válasz:

„Kút, adjál nekem vizet, vizet viszem pityikének,
mert mindjárt megfullad a kökénytől.”
„Nem adok biz én, míg nekem a fától zöld gallyat nem hozol.”

Válasz:

„Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám,
szőröd szálán a nagylány, nagylány hátán a pálca,
pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát végén asszony,
asszony karján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács.”

Válasz:

Enable JavaScript

19. Feladat

Kérdés

Hogyan ne motiváljunk egy visszahúzódó gyermeket szövegprodukcióra? 

Válaszok

a. A meséhez kapcsolódó eszközt, játéktárgyat készítünk,
és elhelyezzük a csoportszobába. 

b. Komolyabb szerepet osztunk rá az anyák napi műsorban.

c. Megkérjük rá, hogy rajzolja le egy mese befejezését, 
majd próbálja saját szavaival elmondani.

d. Egy bábot ajánlunk fel neki a szerepjátékhoz vagy 
a mesemondáshoz.

Visszajelzés