Skip navigation

VIII. Az életkornak megfelelő irodalmi élmények

Célok

Az adekvát anyagválasztás és a kellő művészi színvonal biztosítása mellett az óvodai anyagválasztás legfontosabb szempontja az életkornak való megfelelés. A gyerekek harmadik és hetedik életévük között hatalmas fejlődésen mennek keresztül, a képességeik, az érdeklődésük megváltozásával az irodalmi anyag iránti igényük jelentős átalakuláson megy át. Az óvodai nevelésnek mindezt figyelembe kell venni, és ebben a fejezetben ehhez adunk szempontokat.