Skip navigation

IV. Jellemkomikumra épülő történetek és példázatok

Célok

Az epikai művek tipikus eszköze a jellemábrázolás. A gyerekek számára a jellemkép újraalkotása bonyolult feladat, amely próbára teszi gondolkodásukat. A központi karakterekkel való „kommunikáció” (azonosulás, elhatárolódás, ítéletalkotás) révén a gyerekek önismeretre, szociális jártasságra tesznek szert. Bár mese-vers tevékenység célja nem kizárólag az erkölcsi nevelés, az irodalmi művek etikai vonatkozásaitól az óvodában sem lehet eltekinteni. Az óvodás gyerekek számára tipikusan az állatmesék teszik a jóról és rosszról szóló szatirikus történeteket, példázatokat szórakoztatóvá, élvezetessé.