Skip navigation

Feladatok

Kérdések

  1. Milyen irodalmi formákkal vezethetjük be a gyerekeket az epikai művek világába?
  2. Említsen olyan népi epikai műfajokat, amelyek a várakozás meghiúsítására épülnek?

1. Feladat

Kérdés

Az alábbi történetek közül melyik egyfázisú, csattanóra épülő falusi anekdota?

Válaszok

a. Gárdonyi Géza: Ugri és Bugri

b. Móricz Zsigmond: Disznók az esőben

c. Veress Miklós: Vasárnapi utazás

d. H.C. Andersen: A rút kiskacsa

Visszajelzés

2. Feladat

Kérdés

Milyen hatáselemre épül Móra Ferenc Volt nekem című verse?

Válaszok

a. Össze nem illő sorozat

b. Egymást kizáró ellentétek

c. A központi szereplő groteszk, torz külalakja

d. Hazugságverseny

Visszajelzés

3. Feladat

Kérdés

Az alábbi gyermekversek közül melyikre nem jellemző a nonszensz, képtelen képalkotás és történetbonyolítás:

Válaszok

a. Nemes Nagy Ágnes: A kukások

b. Fecske Csaba: A bajusz

c. Veress Miklós: Vasárnapi utazás

d. Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty

Visszajelzés

4. Feladat

Mely művekben találhatók az alábbi képtelenségek, „badarságok”?

1. Móra Ferenc : Volt nekem …., 2. Móra Ferenc : Csalimese, 3. A varga , a szikra és a bab  , 4. Veress Miklós : Vasárnapi utazás

Juhászlegényt fújó furulya -  

Sárgarépa-autóbusz -  

Lábak nélkül járt tánc -  

Babszemet foltozó varga -  

Enable JavaScript