Skip navigation

10.1. Relációk

Definíció: A H és K halmazok H×K Descartes szorzatának bármely részhalmazát H és K közötti (binér) relációnak nevezzük. Jele: ς. Ha x eleme H-nak és y eleme K-nak, xςy azt jelenti, hogy az x xςy relációban áll y-nal.

A relációkat ábrázolhatjuk gráfokkal.

Az egyértelmű relációt leképezésnek nevezzük (xςy és xςzy = z).

Ha a H halmaz minden eleme relációban áll a K halmaz pontosan egy elemével, akkor függvényről beszélünk.

A H halmazon értelmezett relációk (H×H részhalmaza) tulajdonságai:

 • reflexív: H minden x elemére xςx.
 • szimmetrikus: H minden x, y elemére, ha xςy , akkor yςx.
 • antiszimmetrikus: H minden x, y elemére, ha xςy és yςx , akkor x = y.
 • tranzitív: H minden x, y, z elemére, ha xςy és yςz, akkor xςz.

Példák:

 • Az egyenesek merőlegessége: nem reflexív, szimmetrikus és nem tranzitív.
 • Az ismerős reláció: nem reflexív, szimmetrikus és nem tranzitív.
 • Egy versenyen a „legyőzte” reláció nem reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív.

Ha a H halmazon értelmezett reláció reflexív, szimmetrikus és tranzitív, akkor ekvivalencia relációnak nevezzük.

Példák ekvivalencia relációra:

 • Egyenlőség (törtek különböző alakjai, vektorok, stb.)
 • Egybevágóság
 • Hasonlóság
 • Egyenesek párhuzamossága
 • Adott számmal azonos maradékot adó természetes számok vannak relációban egymással.
 • Osztálytárs
 • Édestestvér

Ha a H halmazon értelmezett reláció reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív, akkor rendezési relációnak nevezzük.

Példák rendezési relációra:

 • N-ben az „a osztója b”  (Érdekesség, hogy az „a osztója b” reláció az egész számok halmazán nem antiszimmetrikus, a páros számok halmazán pedig nem reflexív.)
 • A H halmaz részhalmazain értelmezett „részhalmaz” reláció.
 • N-ben a ≤ reláció (vigyázzunk, a < reláció nem reflexív).

Figyeljük meg, hogy a természetes számok halmazán értelmezett „a osztója b”  rendezési reláció szerint a „legkisebb” természetes szám az 1, mert minden természetes számnak osztója, a „legnagyobb” természetes szám pedig a 0, mert a 0-nak minden természetes szám osztója.