Skip navigation

4. Egész számok

Az előző fejezet lehetőséget ad az egész számok bevezetésére a permanencia elv alapján. Először ennek lehetőségét mutatjuk be röviden, majd az egész számokkal végzendő műveletek iskolai magyarázatát írjuk le. A hallgatók így láthatják az egész számokkal végzendő műveleteknek mind a matematikai hátterét, mind azok alkalmazását az iskolai gyakorlatban. Képesek lesznek szemléletesen bevezetni, és elmagyarázni a negatív számok összeadását, kivonását, szorzását, osztását. Megértik, hogy a számolási készség kifejlődéséhez nem szabályok tanulására van szükség, hanem sok változatos gyakorlásra.