Skip navigation

11.5. Térszemlélet fejlesztése

A térgeometria tanításának fő célja a térszemlélet fejlesztése. Vigyázni kell, hogy ne essünk abba a hibába, hogy időtakarékosságból könnyen ellenőrizhető számítási feladatok jelentik a térgeometria tananyagot. Ennél sokkal fontosabb a különböző építések, és azok síkbeli ábrázolásának gyakorlása.

Például adott az alábbi kódolt alaprajz, építsük meg egységkockákból! Az alaprajz minden négyzetén annyi egységkocka álljon, amelyik szám az adott négyzetben áll.

Adott rajzokról döntsük el, hogy melyik sarokból nézve készült a rajz!

A kapott testet rajzoljuk le szabályos háromszög pontrácsra a négy sarokból nézve!

Rajzoljuk le a testnek a téglalap négy oldala felőli nézeteit!

A gyerekeknek nehézséget jelent a testek síkbeli reprezentációinak megtalálása, és a síkbeli ábrázolások alapján a test reprodukálása, ezért kell sok tárgyi tapasztalat a síkbeli és térbeli reprezentációk közötti utaknak a bejárására, amivel a térszemlélet kiválóan fejleszthető.

Az alábbi oldalakon testek kódolt alaprajzát kell elkészíteni, és a kódolt alaprajzból testet építeni:

http://tananyag.geomatech.hu/b/509217#material/704859

http://tananyag.geomatech.hu/b/509215#

Kooperatív játék testek építésére:

Egy asztalra építsünk egy testet színes rudakból. Négy gyerek négy oldalról nézi, és mindenki információt ad a többieknek ahhoz, hogy mindenki meg tudja építeni ugyanazt a testet.