Skip navigation

8.2. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel

A szöveges feladatok megoldásának kulcskérdése az adatok kigyűjtése, az összefüggések felismerése, formalizálása. A szöveget kódoljuk matematikai modellé, ezt megoldjuk, majd az eredményt visszakódoljuk az eredeti szövegkörnyezetbe.

Az előző részben levő példa megoldása egyenlettel:

Fokozatosan írjuk egyre vázlatosabban a szöveget, végül írjuk fel az egyenletet!

8. osztályban különböző tartalmú szöveges feladatokkal foglalkozunk: életkorok, számjegyek, fizikai: út-idő-sebesség, keverések, együttes munka.

Itt nem az egyes típusok megoldási módjának a begyakorlása a lényeg, hanem a közös módszerek tanulása. Ilyen módszer például az adatok táblázatba rendezése, ami segíti a szövegértést, az összefüggések megtalálását. Az egyenletek felírásánál mindig jegyezzük fel, hogy mit tekintettünk ismeretlennek, ez segít az egyenlet megoldását visszakódolni a hétköznapi szövegkörnyezetbe. Az egyenlet felírásához keresni kell egy mennyiséget, amit sikerül kétféleképpen felírnunk. Az egyenlet azt fejezi ki, hogy ez a kétféle felírás egyenlő.

 

Kooperatív tevékenység szöveges feladatok megoldására, alkotására - feladatküldés

Osszunk ki minden csoportnak egy-egy szakaszokkal ábrázolt vagy később egyenlettel felírt modellt! Minden csoport írjon szöveges feladatot, amely megfelel a kapott modellnek, és adja tovább egy másik csoportnak a feladatot. Minden csoport oldja meg a kapott feladatot, és adja vissza a küldőknek, akik leellenőrzik azt. Ha eltérés mutatkozik, annak oka egyaránt lehet a hibás megoldás, vagy a hibás szövegalkotás, ezt a két csoportnak meg kell vitatni. Figyeljünk arra, hogy a csoportokban a szövegírást, a megoldást és az ellenőrzést más-más gyerek végezze!