Skip navigation

2. A természetes számok nagysága, számegyenes, közelítő számolás, helyi értékes írásmód. Számrendszerek.

A számok nagysága, sorrendje. A számegyenes. Kerekítés. A tízes csoportosítás, a helyi érték bevezetése. Nagy számok írása, olvasása. Mértékegységek tízes rendszere. Számrendszerek. Csoportosítás, beváltás, leltározás. A hallgató legyen képes a nagyságrendi viszonyok különböző nyelvi formáinak használatára, a számok számegyenesen való ábrázolására. Rendelkezzen a becslés képességével. Ismerje a helyi értékes írásmód bevezetésének lépéseit, nehézségeit. Tudja alkalmazni a helyiérték-táblázatot a mértékegységváltásban. Legyen képes különböző számrendszerekben felírni számokat, és vegye észre az analógiákat.