Skip navigation

2.6. Feladatok

2.6.1. Feladat

Rakjuk ki a lila rudat rózsaszín rudakkal, és fogalmazzunk meg igaz állításokat a rudak hosszának különbségére és hányadosára vonatkozóan! Írjunk két hamis állítást is! 

2.6.2. Feladat

Keressünk analógiát a tízes és a hármas számrendszer között! Fogalmazzunk meg hasonló szövegű feladatokat! Például:

a) Hány háromjegyű szám van a tízes számrendszerben?

2.6.3. Feladat

Keressük meg azokat a mennyiségeket (a hosszúságon kívül), melyek mértékegységei a tízes csoportosításon alapulnak, és mutassuk meg az analógiát a helyi érték táblázattal!