Skip navigation

12.4. A halmazok alkalmazási lehetőségei a felső tagozatos tananyagban

  • Számhalmazok ábrázolása különböző tulajdonságok alapján: paritás, nagyságrendi viszonyok (kerekített értékek, számjegyek száma), adott helyi értéken álló számjegyek, stb.
  • Oszthatóság: osztók, többszörösök, összetett oszthatósági szabály, közös osztók, közös többszörösök
  • Geometriai alakzatok halmazokba sorolása tulajdonságok alapján.
  • Szöveges feladatok több szempont szerinti osztályozásra, elemek számának meghatározására.