Skip navigation

3.4. Feladatok

3.4.1. Feladat

Írjunk összeadásra, kivonásra vezető szöveges feladatokat változtatásra, hasonlításra, egyesítésre!

3.4.2. Feladat

Írjunk szöveges feladatot bennfoglalásra, részekre osztásra!

3.4.3. Feladat

Játsszuk le a következő játékot, és elemezzük, melyik tanítási egységben hasznos, és mit fedeztethetünk fel a segítségével, milyen kompetenciákat fejleszt!

András és Béla játszanak. Kezdetben felírnak egy lapra természetes számokat. András kezd, ezután a játékosok felváltva lépnek, a soron következő játékos egy lépésben két számot áthúz, és helyettük az összegüket írja a lapra. Így minden lépésben eggyel csökken a számok száma, a végén egy szám marad. András nyer, ha a végén páros szám marad, Béla nyer, ha páratlan. Kinek van nyerő stratégiája, és mi az?

3.4.4. Feladat

Válasszunk ki egy azonosságot, és keressünk rá olyan példát, amely prebizonyítás!

3.4.5. Feladat

Válasszunk ki 5 azonosságot, és keressünk olyan műveletsorokat, amelyeket könnyebb kiszámolni az azonosságok alkalmazásával!