Skip navigation

Anyag végi kérdéssor

1. Soroljuk fel és elemezzük a természetes szám fogalmának alakulásának lépéseit!

2. Melyek az egységgel mérés alakulásának lépései, adjunk meg tevékenységeket a fejlesztésükre!

3. Melyek a számírás történetének az oktatásban is hasznos aspektusai?

4. Adjunk meg tevékenységeket a helyi érték bevezetésére!

5. Elemezzük az analógiákat a számok különböző számrendszerekben való felírásai között!

6. Szemléltessük példákkal a műveleti tulajdonságokat!

7. Melyek az oszthatóság reláció tulajdonságai?

8. Milyen logikai összefüggéseken alapulnak az oszthatósági szabályok?

9. Szemléltessük a prebizonyításokat az oszthatósági szabályok kapcsán!

10. Magyarázzuk meg az egész számokkal végzendő műveleteket!.

11. Mutassuk be a közönséges törtek kétféle bevezetési módját!

12. Magyarázzuk meg a közönséges törtekkel végzendő műveleteket!

13. Milyen analógiákat alkalmazhatunk a tizedes törtekkel végzendő műveleteknél?

14. Mutassuk meg az arányosság és a törtek kapcsolatát!

15. Melyek a törtrész számítás legfontosabb típusai?

16. Hogyan épül a százalékszámítás a törtrész számításra?

17. Melyek a szöveges feladatok megoldásának lépései, és módjai?

18. Mutassuk be az algebrai kifejezések kapcsán a betűk, számok, szövegek kapcsolatát!

19. Szemléltessük az azonosságokat geometriailag, szövegekkel!

20. Mi a kétféle egyenlet megoldási mód közti eltérés?

21. Keressünk egyenlőtlenségekre vezető szöveges feladatokat!

22. Melyek a relációk legfontosabb tulajdonságai, típusai?

23. Adjunk meg feladatokat a függvényábrázolás tanításához!

24. Adjunk példákat, feladatokat számtani, mértani, és egyéb sorozatokra!

25. Hogyan lehet beépíteni a sorozatok tanítását más anyagrészek tanításába?

26. Melyek a geometria tanításának szintjei?

27. Melyek a síkbeli egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik?

28. Adjuk meg a geometriai alakzatok osztályozásait, és tulajdonságaikat többféle szempontból!

29. Adjunk meg tevékenységeket a kerület-területszámítás bevezetésére!

30. Milyen eszközökkel, tevékenységekkel fejleszthetjük a tanulók térszemléletét?

31. Melyek az összeszámlálási feladatok megoldásának legfontosabb módszerei, eszközei?

32. Melyek a valószínűség fogalmának bevezetésének lépései?

33. Melyek az adatok statisztikai jellemzői?

34. Milyen eszközökkel, és hogyan vezessük be a halmazműveleteket?

35. Soroljunk fel példákat a logika alkalmazására többféle témakörben!