Skip navigation

8. Szöveges feladatok

Szöveges feladatok osztályozása különböző szempontok alapján. Szöveges feladatok megoldási módjai következtetéssel: visszafele következtetés, szakaszos ábrázolás. Szöveges feladatok megoldása manipulatív, képi és szimbolikus síkon.

A hallgató legyen képes a problémamegoldás lépéseit szöveges feladatok megoldása során alkalmazni. Legyen képes következtetéssel megoldani szöveges feladatokat, és azokat képi síkon ábrázolni, szemléltetni, elmagyarázni. Legyen elkötelezett az absztrakció lépéseinek betartása iránt.