Skip navigation

12. Halmazok és logika az alsó tagozaton.

A halmazokkal és a logikával kapcsolatos tapasztalatszerzés már korán elkezdődik, amikor még ezeket egyáltalán nem nevezzük nevén. Később is folyamatosan átszövi a matematika tananyagot. A halmazok és a logika bevezetésének eszköze a logikai készlet. Halmazműveletek, logikai műveletek a logikai készlet segítségével. Tagadás, De Morgan azonosságok. A hallgató ismerje a halmazműveleteket, a logikai műveleteket, és tudja szemléltetni ezeket logikai készlettel. Legyen képes helyesen alkalmazni a szakkifejezéseket, és felismerni a felső tagozatos tananyagban a halmazszemlélet és a logika alkalmazásait.