Skip navigation

2.5. Számrendszerek

A számrendszerek tanítása csak emelt szinten szerepel a felső tagozatos tantervben, a csoportosítás – beváltás – leltározás, és az írásbeli műveletek könnyebben megérthetők, jobban elmélyíthetők, ha nem csak tízes számrendszerben végezzük el. Hivatkozhatunk a másodperc – perc – óra beváltásokra, amely a 60-as csoportosításon alapul.

Példaként a 17-et írjuk fel 3-as számrendszerben!

A baloldalon a tevékenység, a jobboldalon az ennek megfelelő osztásos modell követhető nyomon. A gyerekeknek természetesen csak a baloldali eljárást mutatjuk meg.

 

Rakjunk ki 17 korongot, és csoportosítsuk hármasával!

Kaptunk 5 hármas csoportot és kimaradt 2 korong.

A hármas csoportokat is csoportosítsuk hármasával!

Kapunk 1 kilences csoportot, és kimarad 2 hármas csoport.

Az 1 kilences csoportot már nem tudjuk hármasával csoportosítani.

Leltározzunk:

Kilences

Hármas

Egyes

1

2

2

A 1710 a hármas számrendszerben 1223

A hármas számrendszer helyi értékei balra haladva háromszorozódnak.

Írjuk fel a csoportosításokat művelettel:

17 : 3 = 5 hármas csoport

  2 egyes

 

 

 

5 : 3 = 1 kilences csoport

2 hármas csoport

1 : 3 = 0 huszonhetes csoport

1 kilences csoport

 

Az algoritmusnak akkor van vége, ha a hányados 0.

Ekkor az osztási maradékok visszafelé haladva megadják a hármas számrendszerbeli szám számjegyeit.

A hármas számrendszer számjegyei a 0; 1 és 2.

Példa: Írjuk fel sorban a számokat a hármas számrendszerben 2003-ig! Melyek a páros számok?

Megoldás:

0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 120, 121, 122, 200.

A páros számokat vastagon írtuk. Érdekesség, hogy nem a páros számjegyre végződő számok a párosak. Mivel a helyi értékek páratlanok a hármas számrendszerben, ezért a szám pontosan akkor lesz páros, ha számjegyeinek összege páros, ugyanis ekkor lesz páros számú csoport, amelyek mindegyike páratlan számú korongból áll.

 

Érdemes megfigyelni, hogy a csoportosítás felel meg a halmazos számfogalomnak, a számok felsorolása a számlálásos számfogalomnak, a gyerekeknek itt is mindkettőre szükségük van ugyanúgy, ahogy a tízes számrendszerben a számfogalom alakulásakor.

 

A számrendszerek bevezetéséhez készíthetünk pénzérméket a gyerekeknek kupakokból. Például a kettes számrendszer bevezetéséhez 1-es, 2-es, 4-es, 8-as, 16-os, 32-es és 64-es érméket készítünk. Ezután adott pénzösszegeket kell a lehető legkevesebb ilyen érmével kifizetni. Ez rávezeti a gyerekeket a csoportosításra és a nagyobb értékű érmére való beváltásra amíg csak lehet. A végén táblázatban leltározzák, hogy melyik érméből hány darabot használtak. A csoportosítás – beváltás módszerét fokozatosan elhagyják, és a nagyobb számok kettes számrendszerben való felírásához megnézik, hogy melyik az a legnagyobb címletű érme, amelyre szükségük van, ezzel mennyi pénzt fizettek ki, és mennyit kell még kifizetni. Erre a maradékra folytatják az eljárást, megint megkeresik, melyik a szükséges legnagyobb címlet, sít.

 

Segíti a kettes számrendszer gyakorlását, ha az ujjunkon számolunk kettes számrendszerben a következőképpen. Az ujjaink sorban a kettes számrendszer helyi értékeit jelentik: hüvelykujj – 1; mutatóujj – 2; középső ujj – 4; gyűrűs ujj – 8; kisujj – 16. Mivel a kettes számrendszerben 0 és 1 számjegyek vannak, a 0 a lecsukott, az 1 a kinyújtott ujjat jelenti.

 

A kettes számrendszer helyi értékeiről szerezhetünk tapasztalatokat az alábbi „2048” játékkal:

http://www.jatekstart.com/jatekok/matek-j%C3%A1t%C3%A9k/20140402/2048

A helyi érték fogalmát mélyíti például a következő feladattípus:

Példa: El lehet-e dönteni, hogy melyik szám a nagyobb?

a) 100     111

b) 101   110

c) 10   101

Megoldás:

a) 100  >  111, mert több számjegyből áll.

b) 101  < 110, mert balról az első eltérő számjegy a jobboldali számban nagyobb.

c) 10  ≤ 101, mert ha a baloldali számban az egyesek helyén 1 áll, akkor egyenlőség van, ha 0, akkor a baloldali szám a kisebb.

 

A tízes számrendszerben az írásbeli műveletek a helyi értékes írásmódon alapulnak. Ezt tudatosíthatjuk, ha a hármas számrendszerben végzünk írásbeli műveleteket. Ehhez el kell készíteni a hármas számrendszer összeadó tábláját a számlálás alapján, és a szorzó tábláját az ismételt összeadás alapján. Az írásbeli műveletek végzésekor a táblákban levő összegeket és szorzatokat használjuk, semmiképp se számoljunk vissza a tízes számrendszerbe!

Az összeadó tábla:

+

0

1

2

0

0

1

2

1

1

2

10

2

2

10

11

A szorzó tábla:

·

0

1

2

0

0

0

0

1

0

1

2

2

0

2

11