Skip navigation

13. Kombinatorika

Kombinatorika feladatok szintjei. Sorba rendezések. Szorzási szabály, összeadási szabály. Kiválasztások sorrend figyelembe vétele nélkül. A hallgató legyen tisztában azzal, hogy a kombinatív képességek fejlesztése alapvető fontosságú. Ismerje ennek felső tagozatos lehetőségeit, a rendszerezés eszközeit. Legyen képes alkalmazni, és elmagyarázni a módszereket feladatok megoldásában. Tudjon önállóan rendszert felállítani. Fejlődjön szövegértési képessége, és törekedjen a pontos matematikai megfogalmazásokra.