Skip navigation

7.2. Törtrész számítás

A törtrész számítási feladatoknak három fő típusa van. A típusokat először külön-külön megtanítjuk, majd feltétlen csinálnunk kell vegyes feladatokat, ahol a gyerekeknek kell eldönteni, hogy melyik módszer szerint dolgoznak. 

1. Törtrész értékének kiszámítása: egy mennyiség részét következtetéssel az egyenes arányosság alapján számoljuk először a mennyiség  részét, azaz az ötödét, majd ennek vesszük a 2-szeresét. A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy a szám része a szám -szöröse.

2. Egész rész kiszámítása: Ha adott egy mennyiség  része, akkor ennek fele az egésznek az  része, aminek az 5-szöröse az egész mennyiség. A törtrész számítást visszafelé végezve az egészrészt megkapjuk, ha a részt osztjuk -del.

3. Törtrész megadása: a gyerekeknek gyakran problémát, okoz, hogy a például a 17 a 35-nek a  része, ami valójában a tört fogalom alkalmazását jelenti a második értelmezés szerint. Ez azért van, mert még 6. osztályban is lassan jutnak el oda a gyerekek, hogy a törtet két szám hányadosaként lássák.