Skip navigation

7.3. Százalékszámítás

A százalékszámítás sok gyerek számára okoz félelmeket. Ennek az lehet az oka, hogy a százalékszámítási feladatok megoldásához több, egymásra épülő előismeret készség szintű elsajátítására van szükség:

- törtfogalom (a tört, mint két szám hányadosa),

- törtek szorzásának készség szintű alkalmazása,

- az egyenes arányosság készség szintű alkalmazása (tizedes törtek szorzásával is),

- a törtrészszámítás következtetéses alkalmazása.

Az egymásra épülő, többlépéses felépítés hiányában sok tanár azt a kerülő utat választja, hogy képleteket tanít, és formalizmussal igyekszik pótolni a megértést. Ez csak addig célravezető, amíg a tanuló tudja, hogy éppen az adott órán melyik típust tanulják, akkor képes az annak megfelelő képletet használni. Mihelyt választania kell a megoldási módok között, vagy többlépéses feladatot kell megoldania, ez az eljárás csődöt mond. A százalékszámításban szereplő mennyiségek elnevezései: százalékalap, százalékláb, százalékérték, csak annyiban érdekesek, hogy tudjunk róluk beszélni, semmiképpen se használjuk képletek bevezetésére.

A fent említett előismeretek után a százalékszámítás tanításának lépései:

1. A százalék fogalma. A gyerekek megtanulják, hogy az 1%  részt jelent, és ezt több különböző formában gyakorolják. Ezzel a százalékszámítást gyakorlatilag visszavezettük törtrészszámításra, csak az új jelölést kell gyakorolni.

2. A százalékérték kiszámítása. Adott mennyiségnek számítsuk ki adott százalékát.

Példa: Az árleszállításkor a 4500 Ft-os póló árának a 60%-át kell fizetni. Mennyibe kerül a póló?

Megoldás: következtetéssel - táblázatot készítünk:

100 %                               4500 Ft

1%                                    4500 : 100 = 45 Ft

60 %                                 60 · 45 = 2700 Ft

Tehát az árleszállításkor a póló 2700 Ft-ba kerül.

Másképp:

A póló árának 60 %-a a -szorosa, azaz 0,6 · 4500 = 2700 Ft.

Fontos, hogy a tanulók fokozatosan megismerjék a tizedes törttel szorzással való számolást is, hogy 7-8. osztályra már tudják ezt alkalmazni. Amikor olyan szöveges feladatokat oldanak meg, amelyek egyenletre vezetnek, már szükségük lesz ennek a módszernek az ismeretére.

3. A százalékalap kiszámítása. Adott egy mennyiség adott százaléka, amiből az eredeti (100%) mennyiséget kell meghatározni. Figyeljünk, hogy a következtetéses gondolkodást erősítsük, a tizedes törttel osztásnak az a veszélye, hogy a gyerekek nem tudják, mikor kell szorozni, és mikor osztani.

4. Százalékláb kiszámítása. Megfelel a törtrész megadásának, azért nehéz, mert a tört egy újabb alakját kell felírni, és tisztázni kell, melyik mennyiség a 100%.

Példa: Hány százaléka a 20-nak a 15?

Megoldás:

Az a mennyiség a 100%, amelyiknek valahány százaléka a másik mennyiség.

1. Megoldás: A 100%-ból az 1%-ra következtetünk.

20                         100%

                      1%

15                         15 : = 75%.

2. Megoldás: A 20-ból az 1-re következtetünk.

20                         100%

1                           %

15                         %

3. Megoldás: Törtrészt adunk meg.

20-nak a 15 a része, azaz 75%-a.

A százalékszámítási feladatokat feltétlen kapcsoljuk a mindennapi életben előforduló változatos problémákhoz, gyakoroljuk a pénzügyi, gazdasági számításokat! A gyerekeknek tudniuk kell, hogy a a 20%-os áremelkedés, árcsökkenés után az eredeti ár hány százalékát kell fizetni. Az Áfa számítása komoly gondokat szokott okozni: a nettó ár 27%-kal növelt értéke a bruttó ár. Számolniuk kell kamatokat, stb. Különösen többlépéses feladatokban nehézséget szokott okozni annak megállapítása, hogy melyik mennyiség a 100%, így ennek tudatosítása az egyszerű feladatokban is nagyon fontos.

Az alábbi oldalon kétszeri százalékos változtatás hatása látható:

http://tananyag.geomatech.hu/b/506599#material/727583