Skip navigation

Irodalomjegyzék

 • Ambrus András: Bevezetés a matematika didaktikába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004
 • C. Neményi Eszter: A természetes szám fogalmának kialakítása, Budai Tanítóképző Főiskola, Budapest, 1997
 • C. Neményi Eszter, Dr. Radnainé Szendrei Julianna: Matematikai füveskönyv a differenciálásról. Okker Kiadó Budapest, 2001
 • Dienes Zoltán: Dienes professzor játékai, Bp. 1989, Műszaki Kiadó
 • Dienes Zoltán-Varga Tamás: Építsük fel a matematikát. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972
 • Fábosné Zách Enikő: Te is szeretsz tanítani? Kézikönyv a matematika tanításához Bp. 1977, Calibra Kiadó
 • Hajduné Holló Katalin: Az elemi kombinatív képesség korrekt feltárása. In: Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. p. 233-250, Ed: Nagy József, Mozaik Kiadó, Szeged, 2007
 • Hajós György: Bevezetés a geometriába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971
 • Kagan, S.: Kooperatív Tanulás, Önkonet Kft. Budapest, 2001
 • Mosonyi Kálmán: Gondolkodási hibák az általános iskolai matematikaórán. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972
 • Nagy József: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged, 2007.
 • Nemzeti Alaptanterv 2012, Magyar Közlöny 2012. június 4.
 • Pálfalvi Józsefné: Barátkozzunk a számokkal! Kis matematikusok könyvtára 1. Bp. 1990, Tankönyvkiadó.
 • Pálfalvi Józsefné: Matematika didaktikusan. Typotex Kiadó, Budapest, 2000.
 • Pintér Klára: Kombinatorika. In: A matematika tanítása az alsó tagozaton, szerk. Herendiné Kónya Eszter. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. p.271-291
 • Pólya György: A gondolkodás iskolája, Gondolat, Budapest, 1977
 • Pólya György: A problémamegoldás iskolája I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985
 • Radnainé Szendrei Julianna, Makara Ágnes, Mátyásné Kokovay Jolán, Pálfy Sándor: Tanulási nehézségek a matematikában. IFA-BTF-MKM, Budapest, 1994
 • Sulinova kompetencia alapú matematika tananyagai www.sulinovadatbank.hu
 • Fejlesztő matematika, kompetenciafejlesztő feladatbank tanítóknak, RAABE Kiadó, Budapest, 2010.
 • Szendrei János: Algebra és számelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
 • Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy? Typotex Kiadó, Budapest, 2005
 • Varga Tamás: Játsszunk matematikát! Bp. 1973, Móra Kiadó