Skip navigation

6.6. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

Példa: 24 marcipános és 36 zselés szaloncukrot rakunk csomagokba úgy, hogy mindegyik csomagba ugyanannyi legyen mindkét fajta szaloncukorból. Legtöbb hány csomagot készíthetünk?

Megoldás:

24 szaloncukrot egyformán szétosztani annyi csomagban lehet, ami osztója a 24-nek. Ugyanez igaz a 36-ra. Mindkét fajtát egyformán annyi csomagban oszthatunk el, ami mindkét számnak osztója, ezek a közös osztók. A legnagyobb ezek közül a 12, tehát legtöbb 12 csomagba oszthatjuk szét egyformán mindkét fajta szaloncukrot.

Halmazábrán ábrázolva a 24 és a 36 osztóit leolvasható a legnagyobb közös osztó.

Két természetes szám legnagyobb közös osztóján a közös osztók közül a legnagyobbat értjük. (A 0-nak a 0-val vett legnagyobb közös osztóját nem értelmezzük.)

 

Példa: A 4-es busz 4 percenként jár, a 6-os busz 6 percenként. Reggel 5 órakor mindkét busz egyszerre ért a megállóba. Hány perc múlva érnek legközelebb egyszerre a megállóba?

Megoldás: A 4 többszörösei adják azokat a perceket, amikor a 4-es busz érkezik a megállóba, a 6 többszörösei pedig azokat, amikor a 6-os busz. Mindkét busz abban a percben érkezik, amelyik mindkettőnek többszöröse. Először pedig abban a percben, amelyik a legkisebb közös többszörös, azaz 12 perc múlva.

Ábrázoljuk halmazábrán a 4 és a 6  40-nél kisebb többszöröseit:

Két természetes szám legkisebb közös többszörösén a legkisebb pozitív közös többszöröst értjük. (A pozitív kikötésre azért van szükség, mert különben a 0 lenne bármely két szám legkisebb közös többszöröse.)

Két  szám legkisebb közös többszöröse kereshető, szemléltethető az alábbi oldalon:

http://tananyag.geomatech.hu/b/145580#material/144980

A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös meghatározását is végezhetjük a számok prímtényezős felbontása alapján, de vigyázzunk, hogy ez az eljárás nem azonos a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös definíciójával!

Sajnálatos módon bizonyos tankönyvek 7. osztályra teszik a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös meghatározását, ami hátráltatja a törtek egyszerűsítésének és közös nevezőre hozásának tanítását. A törtekkel végzett műveletekkel kapcsolatban új ismeretek tanítására 7. osztályban már nincs idő, azt 6. osztályban be kell fejezni.