Skip navigation

6.7. Feladatok

6.7.1. Feladat

Alkossunk olyan számjegyes feladatokat, melyekben több feltétel van megadva oszthatóság alapján!

Például: Írjunk számjegyeket a jelek helyére úgy, hogy a szám osztható legyen 15-tel!

24∆2

6.7.2. Feladat

Keressünk további példákat az óra matematika alkalmazására!