Skip navigation

8.1. Szöveges feladatok

A szöveges feladatok általában olyan problémák, amelyek valamilyen szituációt írnak le.

A szöveges feladatok szerepe a tanításban:

- műveletek értelmezése, elmélyítése

- szövegértési képesség fejlesztése

- problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

A szöveges feladatokat 6. osztályban még következtetéssel oldjuk meg. A cél ekkor a problémamegoldás lépéseinek gyakorlása. Az adatok kigyűjtése, a szövegértés, az összefüggések ábrázolása, akkor is szükséges és hasznos, ha később egyenletet írunk fel a feladat megoldásához.

A szöveges feladatok megoldásának lépései megfelelnek a problémamegoldás lépéseinek:

- A szöveg elolvasása (hangosan is), esetleg eljátszása.

- Mi a kérdés?

- Keressük meg a kérdés megválaszolásához szükséges adatokat!

- Keressünk összefüggéseket, rajzoljunk ábrát, írjunk fel műveleteket, azaz keressük meg a szöveg matematikai modelljét.

- Végezzük el a műveleteket!

- Ellenőrzés. A matematikai eredményt visszafordítjuk az eredeti szituációra.

- Válasz a kérdés újra olvasása után.

Írjunk minél többet!

A szöveges feladatok megoldásának a szövegértés az egyik legfontosabb eleme. Ezt segíthetjük azzal, ha a feladat szövegét fokozatosan egyre vázlatosabban írjuk le, így az összefüggések is világosabbak lesznek a gyerekek számára. A megoldások során is érdemes a gondolatokat írásban lejegyezni, ez tudatosítja a megoldási módot, világosabbá teszi a lépéseket, így más hasonló feladatok megoldásánál is alkalmazható tudást hoz létre.

A szöveges feladatok csoportosítása

- A kérdés helye lehet

       - a feladat elején – egységessé tesz feladatsort, ha lehetőség szerint kérdőszóval kezdődnek a feladatok

       - a feladat közepén – a legnehezebben érzékelhető a gyerekek számára.

       - a feladat végén – az olvasás utolsó eleme, jó kiindulás a megoldáshoz.

- Az adatok száma szerint

       - hiányos feladat  – meg kell szereznünk a hiányzó adatot

       - pontosan annyi adat van, amennyi szükséges

       - felesleges adatok vannak – ki kell választani a szükségeseket

- A feladat szövegezése

       - egyenes

       - fordított – ilyen feladatokkal találkoztunk az összeadásra vezető szöveges feladatoknál.

- A feladat bonyolultsága

       - egylépéses – egy művelettel megoldható

       - kétlépéses – két lépésben megoldható, nehézséget jelent a gyerekeknek a részfeladatok meghatározása

       - többlépéses – több lépés megtervezése szükséges.

- A megoldási módok

       - próbálgatás – csak akkor számít teljes megoldásnak, ha az összes esetet végignéztük. A próbálgatás segít megismerni a problémát, megtalálni a szabályosságokat, amelyeket aztán igazolni kell. Semmiképp se alkalmazzuk folytonosan változó mennyiségeknél, például eltelt időre vonatkozó feladatokat nem lehet percenkénti próbálgatással megoldani.

       - visszafelé következtetés (rákmódszer, buborék módszer)

       - összefüggések ábrázolása szakaszokkal

Példa: Egy horgásztól megkérdezték, hogy hány halat fogott. Ő így felelt: „Azt reméltem, hogy húszat fogok, de ha háromszor annyit fogtam volna, mint amennyit fogtam, akkor is 2-vel kevesebbet fogtam volna, mint amennyit reméltem.” Hány halat fogott?

1. Megoldás: Gondolkodjunk visszafelé!

A fogott halak száma kerül az első buborékba, a háromszorosa a következőbe, még ezt sem tudjuk egyelőre. Ennél 2-vel nagyobb szám a remélt halak száma a 20.

A műveleteket a buborékok közötti nyilakkal jelöljük:

Ellenőrzés: 6 · 3 + 2 = 20.

Válasz: Tehát a horgász 6 halat fogott.

2. Megoldás: Ábrázoljuk szakaszokkal a halak számát!

A rajzról leolvasható, hogy a fogott halak száma (20 – 2) : 3 = 6.

A példa kétféle megoldása azért is fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy a feladatokat nemcsak egyféle módszerrel lehet megoldani.        

- A megoldások száma

       - egy megoldás

       - több megoldás – az összes megoldást meg kell adni

       - nincs megoldás – a feladat megoldása az, hogy nincs megoldás.

Példa: Keressük meg az összes olyan páratlan, öttel osztható háromjegyű számot, amelyben a számjegyek összege 4!

Megoldás: Az öttel osztható számok 0-ra vagy 5-re végződnek. Mivel a szám páratlan, ezért 5-re végződik, így számjegyeinek összege legalább 5, ami nagyobb a 4-nél, tehát nincsen a feladat feltételeinek megfelelő szám.