Skip navigation

1. A természetes szám fogalmának kezdeti alakulása

A természetes szám fogalmának alakítása darabszámon és mennyiségeken alakul. A lépések tanulságosak több szempontból is. Egyrészt felső tagozatos matematikatanárként is hasznos ismerni az alsó tagozatos előzményeket, amelyek hiánya oka lehet a tanulók matematikatanulási nehézségeinek. Így a lépések ismerete segíti a problémák kezelését, kiküszöbölését. Másrészt ezek a fokozatok hasonlóan jelennek meg a mennyiségek fogalmának alakításában, a méréseknél, ami 5. osztályos tananyag, sőt a későbbiekben a valószínűség fogalmánál is. A halmazos és számlálásos számfogalom kapcsolódik a természetes számok matematikai axiómáihoz, és figyelembe kell venni a műveletek szemléltetésekor is a természetes számok többféle megjelenési formáit. Mivel az iskolai matematikatanításban a 0-t természetes számnak tekintik, a továbbiakban mi is mindig így teszünk. Célunk, hogy a hallgató ismerje a természetes szám fogalom alakításának lépéseit, tartalmait. Legyen képes felismerni és alkalmazni a párhuzamot a darabszámmal és a mennyiségekkel való fogalomépítés között. Lássa, hogy a számlálás nem azonos a számfogalommal, és ismerjen játékokat a számérzék, a számolási készség fejlesztésére.