Skip navigation

5. Racionális számok

A törtek bevezetésének elméleti háttere után megmutatjuk a törtek iskolai megjelenését, a törtekkel végzendő műveleteket. A törtek tizedes tört alakja és a műveletek tizedes törtekkel a helyiérték-táblázathoz kapcsolódik. A hallgatók megismerik a tört fogalmának bevezetési módjait, különböző alakjait és a velük végzendő műveletek tanítását. Képesek a törtek különböző alakjait egymásba átírni. Ismerik a racionális számok fogalmát, a közönséges tört alakból meg tudják mondani a tizedes tört alak típusát.