Skip navigation

6.3. Oszthatóság fogalma és tulajdonságai

Az oszthatóság fogalmát és tulajdonságait a természetes számok halmazán vizsgáljuk. Néhol megemlítjük, hogy mi változik, ha az egész számok halmazán dolgozunk.

Az a természetes szám osztója a b természetes számnak, ha létezik olyan c természetes szám, amelyre a · c = b.

Jele: a | b.

Ekkor:

b osztható a-val

b többszöröse a-nak.

Az „osztható” fogalom a szorzáson alapul, a gyerekekben is a számok szorzat alakját kell erősíteni, az fogja segíteni őket az oszthatósággal kapcsolatos összefüggések felfedezésében.

Figyeljük meg a 0 és az 1 szerepét:

0-nak minden természetes szám osztója. (a · 0 = 0).

Ez egyben azt is jelenti, hogy a 0 osztható 0-val, viszont a 0-t nem lehet elosztani 0-val!

A 0 minden természetes számnak többszöröse.

Az 1 minden természetes számnak osztója. (1 · b = b).

Minden szám osztója önmagának.

Tetszőleges a természetes szám nem valódi osztói 1 és a, a többi osztóját valódi osztónak nevezzük.

A természetes számok osztóit osztópáronként sorolhatjuk fel.

Példa: Soroljuk fel a 36 osztóit!

Megoldás:

Láthatjuk, hogy a 6 osztópárja önmaga, vagyis a 36-nak páratlan számú osztója van. A 36 négyzetszám.

Az osztópárok alapján látható, hogy ha egy természetes szám négyzetszám, akkor páratlan számú osztója van, és ha egy természetes szám nem négyzetszám, akkor páros számú osztója van.

A számok többszöröseiről szerezhetünk tapasztalatot az alábbi játékban, ahol a sebesség is fontos (a szorzótáblák gyakorlásakor is játszható).

http://www.umapalata.com/design_en/games/AZartPIAN.asp?file=AZartPIAN.swf

Az oszthatóság reláció tulajdonságai:

tetszőleges a, b, c természetes számokra:

- reflexív: a | a,

- antiszimmetrikus: ha a | b és b | a, akkor a = b, (ez a tulajdonság az egész számok halmazán nem igaz, mert a = − b is lehetséges.

- tranzitív: ha a | b és b | c, akkor a | c .

Összeg oszthatósága:

tetszőleges a, b, c természetes számokra

- ha a | b és a | c, akkor a | b + c

- ha a | b és a nem osztója c-nek, akkor a nem osztója b + c -nek

Szorzat oszthatósága:

tetszőleges a, b, c természetes számokra

ha a | b, akkor a | b · c 

Összetett oszthatósági szabály

tetszőleges a, b, c természetes számokra

ha a | c és b | c, és (a;b) = 1, akkor a · b | c 

 

Példa: Igaz-e, hogy ha egy természetes szám osztható 4-gyel és 6-tal, akkor osztható a szorzatukkal, azaz 24-gyel.

Megoldás: Nem igaz, például a 12 osztható 4-gyel is és 6-tal is, de nem osztható 24-gyel.