Skip navigation

6.2. Páros, páratlan számok

Kiemelten kell foglalkoznunk a természetes számok paritásával. Azokat a természetes számokat nevezzük páros számoknak, amelyek a 2 többszörösei.

A gyerekeknek alsó tagozatban kétféleképpen mutatjuk meg, hogy melyek a páros számok:

- A dolgokat (halmaz elemeit) kettesével csoportosítjuk, ha minden dolognak van párja, akkor a darabszámuk páros, ha van, amelyiknek nem jut pár, akkor a darabszám páratlan.

- A dolgokat két egyenlő darabszámú részre osztjuk. Ha ez lehetséges, akkor a darabszám páros, ha nem lehetséges, akkor páratlan.

Fontos megjegyezni, azt a többször előforduló TÉVEDÉST, miszerint a 0 se nem páros, se nem páratlan. A tévedésnek több kiváltó oka lehet. Az egyik, hogy a 0 valóban se nem pozitív, se nem negatív. A másik, hogy amikor csoportosítással mutatják meg a páros számokat, azt gondolják, hogy az üres halmaz elemeit nem lehet kettesével csoportosítani.

A 0 PÁROS SZÁM.

- 0 darab kettes csoportba osztható 0 darab elem, tehát kettesével csoportosítható.

- Két egyenlő darabszámú részre osztható: 0+0.

Azokat a természetes számokat nevezzük páratlan számoknak, amelyek 2-vel osztva 1 maradékot adnak.

Gyakoroljuk a műveletvégzésnél is a paritást: egy kéttagú összeg (különbség) pontosan akkor páros, ha mindkét tagja azonos paritású. Szorzat pontosan akkor páratlan, ha mindkét tényezője páratlan. Vigyázzunk, mert páros számot páros számmal osztva a hányados, ha természetes szám, lehet páros és páratlan is. A műveletvégzés során a paritás vizsgálata alkalmas a számolási hiba megtalálására is.