Skip navigation

6. Oszthatóság

Maradékokkal számolás. Páros, páratlan számok. Oszthatóság fogalma és tulajdonságai. Oszthatósági szabályok. Prímszámok, prímtényezőkre bontás. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. A hallgató ismerje a számelmélet alapfogalmait, és azok felső tagozatos megjelenési formáit, bevezetési lehetőségeit. Legyen képes feladatokban alkalmazni az oszthatósági szabályokat, a prímtényezőkre bontást, a legnagyobb közös osztót, legkisebb közös többszöröst.