Skip navigation

11. A geometria tanítása

A geometriai gondolkodás szintjei. Geometriai transzformációk. A geometria általános iskolai felépítése. A geometria tananyagban bizonyos elfogadott tételekre épülve megjelennek az első bizonyítások a matematikaórán. Az alakzatok csoportosítása. Geometriai számítások: kerület, terület, térfogat, felszín. Térszemlélet fejlesztése. A hallgató legyen képes átlátni a geometria tananyag szerkezetét. Legyen elkötelezett a gondolkodásfejlesztés, a pontos matematikai kifejezések, érvelések iránt.