Skip navigation

9. Algebrai kifejezések, azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek

Betűk használata a matematikában, műveletvégzés betűkkel. Azonosságok. Egyenletek. Egyenletmegoldás lebontogatással, mérleg-elvvel. Alaphalmaz. Ekvivalens átalakítások. Egyenlet megoldási módszerek.