Skip navigation

10.3. Sorozatok

Sorozatokkal már alsó tagozattól kezdve találkoznak a gyerekek a matematika különböző területein. Különböző számhalmazokban, műveleteknél, számelméletben, algebrai kifejezéseknél, geometriában is mutassunk példákat sorozatokra.

A pozitív egész számokon értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük.

7. osztályban foglalkozunk számtani sorozatokkal, 8. osztályban mértani sorozattal. Semmiképpen sem a képletek tanítása a cél, a szabályosság felismerése, és ez alapján a sorozat adott sorszámú tagjának kiszámítása a gyerekek feladata.

A számtani sorozat első n tagjának összegét Gauss módszerrel számolják ki a gyerekek.

Példa:

Mennyi az első 20 páratlan szám összege?

Megoldás:

A páratlan számok sorozata: 1; 3; 5; 7; 9; … számtani sorozat, a szomszédos tagok különbsége 2.

Az első páratlan szám 2 · 1 – 1 = 1, a második páratlan szám 2 · 2 – 1 = 3, és így tovább, a 20-adik páratlan szám 2 · 20 – 1 = 39.

Írjuk fel ezek összegét, majd az összeg alá fordított sorrendben az összeget!

1   +  3  +  5  +  7  +  9  +  …  +  35  +  37  +  39

39 + 37 + 35 + 33 + 31 + …   +   5   +   3   +   1

Az egymás alatti számok összege 40. Összesen 20 ilyen pár van a kétszeres összegben, így az első 20 páratlan szám összege  .