Skip navigation

7. Arányosság, törtrész számítás, százalékszámítás

Az általános iskolai matematikának a mindennapi élet szempontjából egyik legfontosabb területe az arányosság. A szorzás tanításának is az egyenes arányosság az alapja, és  lényeges az erre épülő törtrész számítás és százalékszámítás tanítási lépéseinek megtartása. A hallgató legyen képes következtetéssel megoldani arányossági feladatokat, lássa az azonos modelljét a törtrész számítási és százalékszámítási feladatokban.