Skip navigation

Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 99)

Vásárhelyi András Cantilenájának legkorábbi változata a Peer-kódexban maradt fenn, innen közli a Horváth Cyrill (RMKT 16, 12, 236). A szöveg első két versszaka:

Angyaloknak | nagyságos asszonya,                 [főnév+k+nAk] [melléknév] [fn+A]

Úr Jézusnak | boldogságos anyja,                     [fn+nAk] [mn] [fn+A]

Mennyországnak | szépséges ajtója,                 [fn+nAk] [mn] [fn+A]

Paradicsomnak | vagy széles kapuja.                [fn+nAk] [ige] [mn] [fn+A]

Neked szólunk, | szüzeknek virága,                   [névmás] [i] [fn+nAk] [fn+A]

Mind szenteknek | oly nagy vigassága,             [nm] [fn+nAk] [mn] [fn+A]

Angyaloknak | ő nagy tisztasága,                      [fn+k+nAk] [nm] [mn] [mn+sÁg+A]

Pátriárkáknak | ő nagy dicsősége.                     [fn+k+nAk] [nm] [mn] [mn+sÁg+A]

1) A szabályozott összetevők: szótag, morféma, szintagma

2) A numerikus szabályozottság tárgya:

    21) szótag: szám

    22) morféma, szintagma: tartalom

3) A megfelelés minősége:

    31) morféma: teljes

    32) szintagma: részleges

4) A szerkezetre vonatkozó szabályok:

    41) Egy négy szótagos beszédszakaszt egy hat szótagos beszédszakasz követ;

    42) a négy szótagos beszédszakaszt kötelező morfémahatár, a hat szótagosat kötelező szintagmahatár zárja.

    43) Négy ilyen egységet mondatvég határol.

    44) A négy szótagos szövegrészek szintagma szintű, részleges ismétlődés mutatnak, és morféma szintű, teljes ismétlődéssel zárulnak;

    45) a hat szótagos szövegrészek szintagma szintű, részleges ismétlődést mutatnak, és morféma szintű, teljes ismétlődéssel zárulnak.