Skip navigation

Elmelkedesek az örökke-valoságrol (RMKT 17, 9. 77/s)

Szentgyörgyi Gergely, Pozsony, 1643 (RMNy 2023), 443–444.

Menyí chillag | égen villag,                  – U – U – – – X          8          A, A

Harmat menyi chöppenik;                    – – – U – U X             7          B

Tengerekben, | ’s fellegekben             – U – – – U – X          8          C, C

Menyi chöpp találtatik;                         – U – U – U X            7          B

Ki-keletkor, víg tavaszkor                     U U – – – U – X

Menyi levél zóldellik;                             – U U – – – X

Szép kertekben, zold rétekben             – – – – – – – X

Menyi virág tündoklik;                           – U U – – – X

Hány ékesség, ’s gyönyorüség            – – – – U U – X

Erdókben nevelkedik;                           – – – U – U X

Hány illattal, virágokkal                         – – – – U – – X

A’ mező bévelkedik;                              – U – – – U X

Menyi chengés, ének zengés               – U – – – – – X

Vigasztalya fülünket,                             U – – U U – X

Kíes szépség, kedves zóldség             U – – – – – – X

Vídámíttya szemünket;                         U – – U U – X

Derék nyárban, ’s aratásban                U – – – U U – X

Menyi gabna-szem lehet;                     – U – U – U X

Menyi haj-szált, gyapjas szór-szált      – U – – – – – X

Vadak ’s barmok viselnek;                    U – – – U – X

Kórót, magvat, bogas ágat                    – – – – U U – X

Fák és füvek nevelnek:                         – – U – U – X

Mind ezeket, és többeket                      – U U U – – U X

Végy nagy hoszszú sommában;           – – – – – – X

Az Örökké-valóságot                            – U – – U – – X

Még sem veheted számban                 – – U U – – X

Számlálly ezer, és még ezer                – – U U – – U X

Millio esztendóket:                               – U – – – – X

Fel nem érted, ’s el sem kezdted         – U – – – – – X

A’ végtelen idóket.                               – – U U U – X

Minden mesterséged,                                                               6          A

’S minden számvetésed                                                            6          A

El-fogy itt, ’s el-lankad

Fáradságos munkád.

Oh meg-mérhetetlen,

’S ki-meríthetetlen,

Végtelen hoszszúság!

Örökke-valosag.

1) A szabályozott összetevők: szótag, morféma

2) A numerikus szabályozottság tárgya:

     21) Szótag: szám, tartalom

     22) Morféma: tartalom

3) A megfelelés minősége:

     31) Szótag: részleges

     32) Morféma: teljes

4) A szerkezetre vonatkozó szabályok:

      41) Két négy szótagos, szintaktikai határ határolta beszédszakaszt egy hét szótagos, mondathatár határolta beszédszakasz követ.

    42) A három egység páratlan szótagjai jellemzően hosszúak, páros szótagjai jellemzően rövidek, a 8. és a 15. szótag hosszértéke nincs szabályozva.

     43) A négy és a hét szótagos egységeket morféma szintű, teljes ismétlődés zárja, amely jellemzően a két négy szótagos és a két egymást követő hét szótagos egységet köti össze.

    44) Tetszőleges számú ilyen szerkezet után nyolc darab hat szótagos, szintagma határ határolta beszédszakasz következik, amelyeket – páronként – morféma szintű, teljes ismétlődés kapcsol össze.