Skip navigation

IV.3.3.2. Szabályrendszer

A nyelvi összetevőkből – láttuk – háromféleképpen, számszerűségük vagy tartalmuk alapján és e kettőt egyszerre kihasználva hozható létre numerikusan szabályozott megfelelésrendszer.