Skip navigation

IV.4. Példatár a metrikai elemzésekhez

Alább olyan példákat igyekeztünk összeszedni, amelyek a verstani fejezet elméleti ismereteit a gyakorlatban mutatják be.

A mi mesterünk minket arra int (RPHA 25)

Az A mi mesterünk minket arra int (RPHA 25) kezdetű gyülekezeti ének tizennégy strófás szövegének részlete Huszár Gál második énekeskönyvéből származik (A keresztyeni gywlekezetben, Komjáti, 1574, 110v–111v).

1) A szabályozott összetevő: szótag

2) A numerikus szabályozottság tárgya: szám

3) A szerkezetre vonatkozó szabályok:

    31) Két öt szótagos beszédszakaszt egy hat szótagos követ;

    32) az öt szótagos beszédszakaszokat morfémahatár, a hat szótagosakat szintagma határ zárja;

    33) két ilyen egységet mondatvég határol.

Feladat

Keresse ki az RPHA felületén a verset, és nézze meg, mit mond az adatbázis a verseléséről! Vesse össze az ott talált adatot az itt szemléltetett jellemzőkkel, s állapítsa meg, miben egyezik, miben különbözik a két verstani jellemzés!