Skip navigation

IV.3.3.2.1. A numerikus szabályozottság elve: szám

Ha a numerikus szabályozottság bizonyos összetevők számára vonatkozik, akkor a metrum az ezekből létrehozható, azonos és különböző darabszámú egységek megfeleléseire épül. A szabályrendszer ebben az esetben azt definiálja, hogy 1) mely összetevő(k)re vonatkozik a numerikus szabályozottság, 2) ezek milyen szabályok szerint kapcsolódhatnak össze.