Skip navigation

IV.3.3.2.2. A numerikus szabályozottság elve: tartalom

Ha a numerikus szabályozottság bizonyos összetevők tartalmát használja fel a megfelelésrendszer kialakításához, akkor a metrum azonos és különböző tartalmak ismétlődésére épül. A szabályrendszer ebben az esetben azt definiálja, hogy 1) mely összetevő(k)re vonatkozik a numerikus szabályozottság, 2) ezek milyen szabályok szerint kapcsolódhatnak össze, 3) a szabályozott elemek között milyen minőségűek a megfelelések.