Skip navigation

IV.1. Alapvetés

Kössük ki, hogy a vers metrikusan rendezett nyelvi anyag! Kössük ki, hogy a metrum ismétlődésen alapuló, numerikusan szabályozott struktúra! A verstan (metrika) tárgya a vers metrikai szerkezetének tanulmányozása.