Skip navigation

IV.3. Általános metrika

A 20. századi magyar verstan meghatározó iskoláinak érdeklődését a „nemzeti versritmus” mibenlétének kutatása kötötte le. A következő fejezet egy nem annyira nemzeti, mint inkább strukturális alapokon álló, általános, tehát az elméletileg lehetséges összes versformát kezelni képes elemzési keretet mutat be. A vázlat a metrika mibenlétének megértésében és a versforma alapjainak meghatározásában nyújt segítséget. Ahhoz, hogy le tudjuk írni egy adott szöveg versformáját, előfordulhat, hogy további – poétikai jellegű – információkra is szükségünk van.