Skip navigation

IV.3.3.2.3. A numerikus szabályozottság elve: szám és tartalom

Ha a numerikus szabályozottság bizonyos összetevők számára és tartalmára is vonatkozik, akkor a metrum egyrészt azonos és különböző terjedelmű, másrészt azonos és különböző tartalmú összetevők megfeleléseire épül. A szabályrendszer ebben az esetben a metrikai szerkezet mindkét síkját definiálja.