Skip navigation

Mikor Szennakerib az Jeruzsálemet (RPHA 940)

A 45. (46.) zsoltár ismeretlen szerzőtől származó, először az 1590-es, debreceni énekeskönyvből (RMNy 640, 115) ismert fordítása (első két versszak).

1) A szabályozott összetevők: szótag, morféma

2) A numerikus szabályozottság tárgya: szám és tartalom

3) A megfelelés minősége

    31) Szótag: részleges

32) Morféma: teljes

4) A szerkezetre vonatkozó szabályok:

    41) Egy hat szótagos, morfémahatár határolta beszédszakaszt

    42) egy szintén hat szótagos, de szintagmahatárral lezárt beszédszakasz követ.

    43) Ezeket az elempárokat morféma szintű, teljes ismétlődések zárják.

44) Az elempárok 1–3., 6., 7. és 10. szótagja jellemzően hosszú, 4., 5., 8., 9. és 11. szótagja jellemzően rövid, 12. szótagja tetszőleges hosszúságú.

45) Négy ilyen tizenkét szótagos elempárt mondatvég határol.