Skip navigation

III. RETORIKA (Ötvös Péter)

Előismeret

A fejezet mind a magyartanárok, mind az irodalomtudománnyal foglalkozók számára ismerteti azokat a retorikai, poétikai alapfogalmakat, amelyek az irodalmi szövegek elemzéséhez nélkülözhetetlenek. Olyan szakmai tudást biztosít, amely fejleszti a szövegelemző kompetenciát, de kitér olyan, az irodalmi ízlés változása miatt bekövetkező retorikai vagy poétikai sajátosságokra is, mely a kritikai szemléletet segíti. A retorikai elemzéseknek teret adó feladatok az önálló gondolkodást, a kreatív elemzési, értelmezési stratégiák elsajátítását segítik.

Kulcsfogalmak:

retorika; tekhné; poétika; beszédnemek; toposz; személyi érv; narratio; genus deliberativum; genus iudiciale; genus demonstrativum; inventio; dispositio; elocutio; gradatio; detractio