Skip navigation

IV.1.3. Verstan és előadásmód

A poétikai hagyomány gyakran a szöveg előadásának mikéntjét is meghatározza, olykor metrikai szempontból lényeges jelenségekkel gazdagítva a szerkezetet. Hogyha hozzáférhető az előadásmód, akkor ennek tanulságai is felhasználhatók a metrikai elemzés során. (Fontos ugyanakkor tudatosítani, hogy saját verskompetenciánk nem feltétlenül egyezik az elemzendő szöveget létrehozó poétikai hagyomány megszokásaival, ezért pusztán verskompetenciánkra nem építhetünk metrikai elemzést!)

Az utólag, az előadás során is gazdagodó metrikai szerkezet jól tanulmányozható példáit találjuk például a hip-hop zenei műfaj alkotásaiban. A verssorok hangsúlyos szótagjainak száma és elhelyezkedése e műfajban általában szabályozatlan, de az előadó a szöveg megszólaltatása során – a zenei alap ütembeosztását követve – ütemekre tagolja a verset, és ütemenként jellemzően egy-egy szótagot hangsúllyal nyomatékosít:

Somebody || [tôld me that this] | [plânet was] [smâll.

We use to] [lîve in the] || [sâme bûilding] [on the sâme] [flôor

and never] [met befôre un-] || [tîl I’m over-] [sêas on] | [tôur,

and peep this] [ethiôpian] || [quêen from] [Phîlly taking] [clâsses ab-] [rôad…][1][1] The Roots, You got Me [feat. Erykah Badu] = Uő., Things Fall Apart, New York City, Geffen Records, 1999, track 15 (https://www.youtube.com/watch?v=MJCHeEQV454 [2015. május 10.]). Zenei sor vége: „||”; zenei sor eleje: félkövér szedés; zenei ütem: „[…]”; az előadó által hangsúllyal kiemelt szótag: „^”. A tördelés a metrikai sorokat követi.