Skip navigation

IV. VERSTAN (Bognár Péter)

Előismeret

A következő fejezet a verstani ismereteket sajátíttatja el. Az elsajátítás módszertanilag problémaközpontú, ezáltal a problémamegoldó kompetenciát is fejleszti. A kérdések gyakorlatorientáltak, amellyel a célunk a gyakorlati alkalmazás elsajátításának segítése.

Kulcsfogalmak:

vers; metrum; elízió; haiku; ütemhangsúly; szótagszámlálás; időmérték; szimultán verselés; numerikus szabályozottság