Skip navigation

BEVEZETÉS

A nőnevelés történetének – éppúgy, mint a férfiak nevelése történetének – több évezredes múltja van, amelynek alapos, minden részletre kiterjedő bemutatásával még adós neveléstörténet-írásunk. Pedig a lányok nevelésének története megérdemli a megkülönböztetett figyelmet, mivel évezredekig más utakon járt, mint a fiúké. Az emberről, a nevelésről, annak céljáról, az alkalmazott módszerekről elmélkedő filozófusok és pedagógusok szinte kizárólag a fiúk nevelését tartották szem előtt, amikor gondolataikat papírra vetették. A nevelés és oktatás intézményeinek története is elsősorban a férfiak társadalmi szerepekre való felkészítésének színtereivel, azaz fiúk iskoláival foglalkozik. Képletesen szólva: a nőnevelés története hasonlatos a Hold túlsó oldalához: az emberek évezredekig csak találgathattak róla és ismereteink ma is hiányosak. A mozaikszerű történeti források arra engednek következtetni, hogy a nőnevelés története jószerivel a nevelés „árnyoldalának” története.

Ha azt a végeláthatatlanul hosszú folyamatot, amely végül is elvezetett a lányok intézményes oktatásáig, néhány számmal akarjuk érzékeltetni, megdöbbentő eredményre jutunk: 5000 évig tartott, amíg a lányok ugyanolyan magától értetődő természetességgel léphettek be az elemi iskola kapuján, mint ahogyan azt a fiúk már a mezopotámiai tábla háza vagy az egyiptomi írnokiskola létrejötte óta megtehették. Ha a rendszeres felsőfokú képzés kialakulásának kezdeteit az ókori görögök kultúrájában keressük, akkor a lányok idáig vezető útja 2000 évvel tovább tartott, amíg előttük a 19-20. század fordulója körül megnyíltak az egyetemek kapui. Ha az európai egyetemek születését vesszük figyelembe (a bolognai egyetemet a 11. században alapították), akkor azt látjuk, hogy ez az út közel 900 évvel tovább tartott a lányok, mint a fiúk számára. (Liedtke, 1999)

Ez a kötetben e hosszú folyamat egyes állomásaihoz szeretnénk elkalauzolni az érdeklődő olvasót. Nem törekszünk teljességre – a minden részletre kiterjedő nőnevelés-történet megírása még várat magára. Célunk az, hogy érzékeltessük a két nem nevelésének történetében fellelhető drámai különbségeket és felvázoljuk a leánynevelés felzárkózásának, rendkívül lassú, megtorpanásokkal és visszaesésekkel terhes folyamatát.