Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

Milyen volt Luther nőkről alkotott képe?

Mi a lánynevelés célja Luthernél?

Milyen érdeme van a nőnevelés intézményesítésében Luthernek?

Mutassa be a pietizmus felfogását a nőről, a női szerepekről!

Ki volt Philip Jacob Spener? Milyen szerepet szánt a nőknek a gyülekezet életében?

Értelmezze August Hermann France gondolatait a lányok neveléséről!

Mi volt Francke jelentősége a nőnevelés gyakorlatában?

Milyen iskolaközpontot hozott létre Francke, és hol?

Mi volt a Gynaeceum?

Ki volt Kahtharina von Gersdorf, és mi volt az érdeme a lánynevelés területén?

Milyen volt a pietisták gyermekről alkotott képe?