Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdés

Milyen volt a lányok a nők helyzete az ókori Egyiptomban? Milyen körülmények között nevelték, tanították a kislányokat? Mi volt a tananyag?

Mutassa be az egyiptomi gyermekkép sajátos vonásait!

Milyen volt a nők helyzete az antik Hellászban?

Milyen szerepeket szántak a nőknek?

Mely társadalmi szerepben jutott osztályrészükül tisztelet?

Mutassa be egy ókori görög tudós nő életútját!

Milyen módon korlátozták a nők szabadságát, mozgását Athénban?

Hasonlítsa össze lányok és nők helyzetét Athénban és Spártában!

Milyennek látja a női nemet Platón és Arisztotelész?

Milyen szerepkörben jutott tisztelet a nőnek az ókori Rómában:

Mi a levatio?

Jellemezze a római leány helyzetét a családban!

Mi volt az elvárás a leányokkal szemben?