Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

Milyen volt a felvilágosodás képe a nőkről, társadalmi szerepükről?

Hogyan foglalt állást Wilhem Ignatius Schütz német jogtudós a nőkről folyó irodalmi vitában?

Mit jelent a kifejezés: mizogin?

Melyek voltak a nőről folytatott irodalmi vita főbb tézisei pró és kontra?

Milyen volt a lányok elemi iskoláztatásának helyzete a kora újkorban?

Jellemezze François Fénelon nőképét, nőnevelési eszméit és gyakorlati javaslatait A leányok nevelése című könyv alapján!

Ki volt Françoise Scarron (Madame de Maintenon) és hogyan viszonyult Fénelon nőnevelési elveihez?

Hasonlítsa össze az angolkisasszonyok, az orsolyiták, Vives és Fénelon nőképét, nőnevelési elveit és pedagógiai gyakorlatát!

Mutassa be Anna Maria van Schurmann neveltetését, műveltségét, pályafutását, szerepét a korabeli irodalmi diskurzusokban!

Kikkel és milyen témákban folytatott irodalmi levelezést Anna Maria van Schurmann?

Jellemezze Anna Maria van Schurmann nőképét, nőnevelési elveit, reformjavaslatait a nőnevelés terén!

Milyen tanulmányokat tart fontosnak Anna Maria van Schurmann a lányok oktatása során?

Mutassa be François Poullain de la Barre nőképét, radikális nőnevelési eszméit és ezek unikális, korszakalkotó jellegét az adott történeti korszak mentalitásában!

„Az értelemnek nincsen neme” – milyen következtetést von le Barre ebből a kijelentéséből?

Hogyan védelmezi a női nemet Barre a korabeli mizogin kirohanásoktól?

Milyen stúdiumokat tart fontosnak Barre a nőnevelés gyakorlatában?

Miben nyilvánul meg Barre karteziánizmusa?

Mit jelent Barre egalitarianizmusa a két nem nevelés terén?

Milyen volt Barre írásainak korabeli visszhangja?